Frasi di Marco Aurelio

Marco Aurelio foto

71   85

Marco Aurelio

Data di nascita: 26. Aprile 121
Data di morte: 17. Marzo 180
Altri nomi: Antonius Marcus Aurelius

Marco Aurelio, nome completo Imperatore Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto , è stato un imperatore, filosofo e scrittore romano.

Su indicazione dell'imperatore Adriano, fu adottato nel 138 dal futuro suocero e zio acquisito Antonino Pio che lo nominò erede al trono imperiale.

Nato come Marco Annio Catilio Severo , divenne Marco Annio Vero , che era il nome di suo padre, al momento del matrimonio con sua cugina Faustina, figlia di Antonino, e assunse quindi il nome di Marco Aurelio Cesare, figlio dell'Augusto durante l'impero di Antonino stesso.

Marco Aurelio fu imperatore dal 161 sino alla morte, avvenuta per malattia nel 180 a Sirmio secondo il contemporaneo Tertulliano o presso Vindobona. Fino al 169 mantenne la coreggenza dell'impero assieme a Lucio Vero, suo fratello adottivo nonché suo genero, anch'egli adottato da Antonino Pio. Dal 177, morto Lucio Vero, associò al trono suo figlio Commodo. È considerato dalla storiografia tradizionale come un sovrano illuminato, il quinto dei cosiddetti "buoni imperatori" menzionati da Edward Gibbon; il suo regno fu tuttavia funestato da conflitti bellici , da carestie e pestilenze.

Marco Aurelio è ricordato anche come un importante filosofo stoico, autore dei Colloqui con se stesso . Alcuni imperatori successivi utilizzarono il nome "Marco Aurelio" per accreditare un inesistente legame familiare con lui.

Frasi Marco Aurelio


„Pamatuj, že člověk nežije jiný čas než současný okamžik, ostatní buď už prožil nebo neví, jestli to vůbec zažije.“

„Co se děje ve shodě s přírodou, není zlo.“


„Úsilí vynaložené na každou činnost má být úměrné její skutečné ceně.“

„Universální podstata univerzální hmoty, jako by šlo o obyčejný vosk, jednu chvíli stvoří postavu koně, a jakmile postava zemře, z materiálu vznikne strom, pak člověk, pak něco jiného a každá z těchto věcí trvá jen krátkou chvíli. Ale nádoba nestrádá, pokud se rozbije, neboť svou existencí nic nepoutala.“

„Pamatuj, že je projev stejné nezávislosti změnit své mínění jako poslechnout jiného, kdo by je rád opravil.“

„Každý má sice sebe sama raději než všechny ostatní, ale svého mínění o sobě si váží méně než mínění ostatních lidí.“

„Ještě chvíli, a zapomeneš na všechno; ještě chvíli, a všichni zapomenou na tebe.“

„Ještě chvíli a zapomeneš na všechno, ještě chvíli a všichni zapomenou na tebe.“


„Jestliže mi někdo dovede přesvědčivě dokázat, že nesprávně soudím nebo jednám, milerád své mínění změním, neboť hledám pravdu, kterou ještě nikdy nikdo škodu neutrpěl. Škodu mívá leda ten, kdo setrvává ve svém klamu a nevědomosti.“

„Jednej, mluv a mysli ustavičně tak, jako by ses už měl rozloučit se životem.“

„Chybu, které se dopustil jiný, ponech tam, kde vznikla!“

„Co ti stojí v cestě, to je její součástí.“


„Co je nesnesitelné, ukončuje život, co trvá déle, je snesitelné.“

„Ať se setkáš s kýmkoliv, hned si polož otázku: jaké asi zásady o dobru a zlu má tento člověk? Má-li totiž o rozkoši a bolesti a jejich příčinách, o slávě a neslávě, o smrti a životě takové a takové zásady, pak se mi nebude zdát podivné nebo zvláštní, jedná-li právě tak a tak, a budu mít na paměti, že takto jednat musí.“

„Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“

„Každý den prožívat, jako by byl tvůj poslední, bez prudkých vzruchů, bez otupělosti a bez přetvářky - to je znak dokonalé povahy.“

Autori simili