Frasi di Marie Bilders-van Bosse

Marie Bilders-van Bosse photo
5   0

Marie Bilders-van Bosse

Data di nascita: 24. Febbraio 1837
Data di morte: 11. Luglio 1900

Pubblicità

Maria Philippina Bilders-van Bosse was a painter, famous for her landscape-paintings in an early Dutch-impressionist style.

Autori simili

Caleb Carr photo
Caleb Carr3
romanziere statunitense
Anaïs Nin photo
Anaïs Nin42
scrittrice statunitense
Tommy Cooper photo
Tommy Cooper1
attore, comico e regista gallese
John Oliver photo
John Oliver30
Attore comico britannico
Edward Gibbon photo
Edward Gibbon15
storico e scrittore inglese
Jim Carrey photo
Jim Carrey1
attore canadese
John Gribbin photo
John Gribbin1
saggista britannico
Richard Steele photo
Richard Steele4
scrittore, saggista e politico britannico
Gregory Scott Paul photo
Gregory Scott Paul15
paleontologo, sociologo e illustratore statunitense
Joaquin Phoenix photo
Joaquin Phoenix2
attore e musicista statunitense

Frasi Marie Bilders-van Bosse

„In the afternoon he [ Johannes Bosboom ] took me to look for it [her first showed painting, ever]. There it was! I thought I was swimming! And next day, our lounge was full of people [at home, with her father], a friend of dad came in and he said: 'I have seen your painting. Very well, indeed. Do you know it just has been sold?' Suddenly it fell silent in the room. Daddy looked at me with surprised eyes. It was my declaration of independence.“

—  Marie Bilders-van Bosse
translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek version in original Dutch (citaat van Maria Bilders-van Bosse, in Nederlands): 's Middags nam hij [ nl:Johannes Bosboom ] me mee, om ernaar te gaan kijken [haar eerst-getoonde schilderij]. Daar hing het! Ik dacht dat ik zwom! En den volgenden dag, de salon was bij ons [thuis bij haar vader] vol menschen, komt een vriend van papa binnen en zegt: 'Ik heb je schilderij gezien. Heel goed. Weet je dat het verkocht is?' Het was ineens stil in de kamer. Pappa keek me met een paar verbaasde ogen aan. Het was mijn onafhankelijkheidsverklaring. Quote of Marie Bilders-van Bosse, c. Jan. 1875; as cited by Dutch writer Augusta de Wit, in 'Marie Philippine Bilders-van Bosse', in artmagazine 'De Gids', 1900, p. 513 Bosboom had organized that one of her early paintings was showed in the shop-window of art-dealer Goupil in The Hague; it became her first sale, to Dr. Blom Coster

„I am glad I have that artistic life in me... [I'm] a nobody in my field of art... I don't overestimate myself at all, and that's why I can't get that comfort from my work [landscape painting], which the Great [artists] have in their field of art. What else to say! 50 years after my death!! I laughed about it. Do you think they will remember me after only one year? [after her death] Dear heaven! No, that is really my least concern.“

—  Marie Bilders-van Bosse
translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek version in original Dutch (citaat uit een brief van Marie Bilders-van Bosse, in het Nederlands:) Ik ben blij dat ik dat artistieke leven in mij heb.. ..[ik ben] een prul op mijn gebied.. ..Ik overschat mijzelven niemendal, en daarom kan ik uit mijn werk [landschap-schilderen] niet dien troost putten die de Grooten op een gebied daaruit halen. En verder! 50 jaar na mijn dood!! Ik heb er om gelachen. Denk je dat ze één jaar daarna nog aan mij zullen denken? Lieve hemel! Nee, dat is mijn minste zorg. Quote from Marie Bilders-van Bosse in her letter from The Hague, 29 March 1896, to her friend Cornelia M. Beaujon-van Foreest; as cited in Marie Bilders-van Bosse 1837-1900 – Een Leven voor Kunst en Vriendschap, Ingelies Vermeulen & Ton Pelkmans; Kontrast ( ISBN 978-90-78215-54-7), 2008, p. 29 Marie wrote her letter shortly after a quarrel with her friend Cornelia

Pubblicità

„He [ Johannes Warnardus Bilders ] painted – was living in Utrecht, [he] immediately attracted attention and had many ideas, got good prices for that time; and once he thought 'Is this really beautiful, as people say - but the people are crazy or I am - I came to the conclusion – the people are wrong - picked up my things and went to Oosterbeek' [Autumn of 1841, where he thoroughly started to study nature: branches, stems, plants. Etc.. ] (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).“

—  Marie Bilders-van Bosse
version in original Dutch (citaat uit een brief van MarieBilders-van Bosse, in het Nederlands:) Hij schilderde – woonde te Utrecht, [hij] trok aanstonds de aandacht en had veel ideeën, kreeg voor den tijd goede prijzen; en dacht op eenmaal 'Moet dat nu mooi heeten – maar de menschen zijn gek of ik – Ik kwam tot de conclusie – de menschen slaan de bal mis – pakte mijn rommeltje en ging naar ' [herfst van 1841, waar Bilders grondig studie van de natuur begint te maken: takken, stammen, planten. Etc..] In a letter of Marie Bilders-van Bosse to A. C. Loffelt, c. 1891; as cited in Van Oosterbeek naar Haagsche School, E. Maas; kunsthandel Kupperman, Amsterdam, 1994, p. 57 Marie Bosse-Bilders was first a pupil of the older Bilders; later they married

„What is life difficult and cumbersome, and what hard work it is to fathom one's own thoughts, feelings really truthfully - to purify and to place them behind each other. (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  Marie Bilders-van Bosse
version in original Dutch (citaat uit een brief van Maria Bilders-van Bosse, in het Nederlands:) Wat is het leven moeilijk en omslachtig, en wat heeft men een toer om zijne eigen gedachten, gevoelens regt naar waarheid te doorgronden – te zuiveren en achter elkaar te plaatsen. Quote from her letter to sister Anna, The Hague, 12 Jan. 1879; as cited in Marie Bilders-van Bosse 1837-1900 – Een Leven voor Kunst en Vriendschap, Ingelies Vermeulen & Ton Pelkmans; Kontrast ( ISBN 978-90-78215-54-7), 2008, p. 21

„Our trips in Drenthe [in 1878-79] he [ Johannes Warnardus Bilders ] enjoyed a lot, but Vorden and especially Oosterbeek remained the places he loved most. Drenthe was too new for him. The most beautiful painting he made of it were 'the Hunnebeds', a fusain in my possession. He found back again Hobbema everywhere.“

—  Marie Bilders-van Bosse
translation from Dutch, Fons Heijnsbroek version in original Dutch (citaat uit een brief van Marie Bilders-van Bosse, in het Nederlands:) Van onze togten in Drenthe [ 1878-79] genoot hij [ Johannes Warnardus Bilders ] veel, doch Vorden en vooral Osterbeek bleven zijn hoofdpunten. Drenthe was hem te nieuw. 't Mooiste wat hij ervan maakte waren 'de Hunnebedden', een fusain in mijn bezit. Hij vond daar overal Hobbema weder. In a letter of Marie Bilders-van Bosse to A. C. Loffelt, 23 Juin 1895, Municipal Archive of The Hague

Anniversari di oggi
Federico Fellini photo
Federico Fellini42
regista e sceneggiatore italiano 1920 - 1993
Marco Simoncelli photo
Marco Simoncelli11
pilota motociclistico italiano 1986 - 2011
John Ruskin photo
John Ruskin14
scrittore, pittore e poeta britannico 1819 - 1900
Audrey Hepburn photo
Audrey Hepburn4
attrice britannica 1929 - 1993
Altri 72 anniversari oggi
Autori simili
Caleb Carr photo
Caleb Carr3
romanziere statunitense
Anaïs Nin photo
Anaïs Nin42
scrittrice statunitense
Tommy Cooper photo
Tommy Cooper1
attore, comico e regista gallese
John Oliver photo
John Oliver30
Attore comico britannico
Edward Gibbon photo
Edward Gibbon15
storico e scrittore inglese