Frasi di Marie Bilders-van Bosse

Marie Bilders-van Bosse photo
5   0

Marie Bilders-van Bosse

Data di nascita: 21. Febbraio 1837
Data di morte: 11. Luglio 1900

Maria Philippina Bilders-van Bosse was a painter, famous for her landscape-paintings in an early Dutch-impressionist style.

Frasi Marie Bilders-van Bosse

„What is life difficult and cumbersome, and what hard work it is to fathom one's own thoughts, feelings really truthfully - to purify and to place them behind each other. (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  Marie Bilders-van Bosse

version in original Dutch (citaat uit een brief van Maria Bilders-van Bosse, in het Nederlands:) Wat is het leven moeilijk en omslachtig, en wat heeft men een toer om zijne eigen gedachten, gevoelens regt naar waarheid te doorgronden – te zuiveren en achter elkaar te plaatsen.
Quote from her letter to sister Anna, The Hague, 12 Jan. 1879; as cited in Marie Bilders-van Bosse 1837-1900 – Een Leven voor Kunst en Vriendschap, Ingelies Vermeulen & Ton Pelkmans; Kontrast ( ISBN 978-90-78215-54-7), 2008, p. 21

„He [ Johannes Warnardus Bilders ] painted – was living in Utrecht, [he] immediately attracted attention and had many ideas, got good prices for that time; and once he thought 'Is this really beautiful, as people say - but the people are crazy or I am - I came to the conclusion – the people are wrong - picked up my things and went to Oosterbeek' [Autumn of 1841, where he thoroughly started to study nature: branches, stems, plants. Etc.. ] (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).“

—  Marie Bilders-van Bosse

version in original Dutch (citaat uit een brief van MarieBilders-van Bosse, in het Nederlands:) Hij schilderde – woonde te Utrecht, [hij] trok aanstonds de aandacht en had veel ideeën, kreeg voor den tijd goede prijzen; en dacht op eenmaal 'Moet dat nu mooi heeten – maar de menschen zijn gek of ik – Ik kwam tot de conclusie – de menschen slaan de bal mis – pakte mijn rommeltje en ging naar ' [herfst van 1841, waar Bilders grondig studie van de natuur begint te maken: takken, stammen, planten. Etc..]
In a letter of Marie Bilders-van Bosse to A. C. Loffelt, c. 1891; as cited in Van Oosterbeek naar Haagsche School, E. Maas; kunsthandel Kupperman, Amsterdam, 1994, p. 57
Marie Bosse-Bilders was first a pupil of the older Bilders; later they married

„In the afternoon he [ Johannes Bosboom ] took me to look for it [her first showed painting, ever]. There it was! I thought I was swimming! And next day, our lounge was full of people [at home, with her father], a friend of dad came in and he said: 'I have seen your painting. Very well, indeed. Do you know it just has been sold?' Suddenly it fell silent in the room. Daddy looked at me with surprised eyes. It was my declaration of independence.“

—  Marie Bilders-van Bosse

translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek
version in original Dutch (citaat van Maria Bilders-van Bosse, in Nederlands): 's Middags nam hij [ nl:Johannes Bosboom ] me mee, om ernaar te gaan kijken [haar eerst-getoonde schilderij]. Daar hing het! Ik dacht dat ik zwom! En den volgenden dag, de salon was bij ons [thuis bij haar vader] vol menschen, komt een vriend van papa binnen en zegt: 'Ik heb je schilderij gezien. Heel goed. Weet je dat het verkocht is?' Het was ineens stil in de kamer. Pappa keek me met een paar verbaasde ogen aan. Het was mijn onafhankelijkheidsverklaring.
Quote of Marie Bilders-van Bosse, c. Jan. 1875; as cited by Dutch writer Augusta de Wit, in 'Marie Philippine Bilders-van Bosse', in artmagazine 'De Gids', 1900, p. 513
Bosboom had organized that one of her early paintings was showed in the shop-window of art-dealer Goupil in The Hague; it became her first sale, to Dr. Blom Coster

„Our trips in Drenthe [in 1878-79] he [ Johannes Warnardus Bilders ] enjoyed a lot, but Vorden and especially Oosterbeek remained the places he loved most. Drenthe was too new for him. The most beautiful painting he made of it were 'the Hunnebeds', a fusain in my possession. He found back again Hobbema everywhere.“

—  Marie Bilders-van Bosse

translation from Dutch, Fons Heijnsbroek
version in original Dutch (citaat uit een brief van Marie Bilders-van Bosse, in het Nederlands:) Van onze togten in Drenthe [ 1878-79] genoot hij [ Johannes Warnardus Bilders ] veel, doch Vorden en vooral Osterbeek bleven zijn hoofdpunten. Drenthe was hem te nieuw. 't Mooiste wat hij ervan maakte waren 'de Hunnebedden', een fusain in mijn bezit. Hij vond daar overal Hobbema weder.
In a letter of Marie Bilders-van Bosse to A. C. Loffelt, 23 Juin 1895, Municipal Archive of The Hague

„I am glad I have that artistic life in me... [I'm] a nobody in my field of art... I don't overestimate myself at all, and that's why I can't get that comfort from my work [landscape painting], which the Great [artists] have in their field of art. What else to say! 50 years after my death!! I laughed about it. Do you think they will remember me after only one year? [after her death] Dear heaven! No, that is really my least concern.“

—  Marie Bilders-van Bosse

translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek
version in original Dutch (citaat uit een brief van Marie Bilders-van Bosse, in het Nederlands:) Ik ben blij dat ik dat artistieke leven in mij heb.. ..[ik ben] een prul op mijn gebied.. ..Ik overschat mijzelven niemendal, en daarom kan ik uit mijn werk [landschap-schilderen] niet dien troost putten die de Grooten op een gebied daaruit halen. En verder! 50 jaar na mijn dood!! Ik heb er om gelachen. Denk je dat ze één jaar daarna nog aan mij zullen denken? Lieve hemel! Nee, dat is mijn minste zorg.
Quote from Marie Bilders-van Bosse in her letter from The Hague, 29 March 1896, to her friend Cornelia M. Beaujon-van Foreest; as cited in Marie Bilders-van Bosse 1837-1900 – Een Leven voor Kunst en Vriendschap, Ingelies Vermeulen & Ton Pelkmans; Kontrast ( ISBN 978-90-78215-54-7), 2008, p. 29
Marie wrote her letter shortly after a quarrel with her friend Cornelia

Autori simili

William Blake photo
William Blake67
poeta, incisore e pittore inglese
Matthew Arnold photo
Matthew Arnold6
poeta e critico letterario britannico
Mark Twain photo
Mark Twain123
scrittore, umorista, aforista e docente statunitense
Mary Shelley photo
Mary Shelley23
scrittrice, saggista e biografa inglese
Charles Lamb photo
Charles Lamb15
scrittore, poeta e drammaturgo inglese
Stephen Crane photo
Stephen Crane9
scrittore e giornalista statunitense
John Emerich Edward Dalberg-Acton photo
John Emerich Edward Dalberg-Acton5
storico e politico britannico
Samuel Butler photo
Samuel Butler7
scrittore inglese
William Lloyd Garrison photo
William Lloyd Garrison4
giornalista statunitense
John Keats photo
John Keats38
poeta inglese
Anniversari di oggi
Anna Magnani photo
Anna Magnani8
attrice italiana 1908 - 1973
Martin Heidegger photo
Martin Heidegger38
filosofo tedesco 1889 - 1976
Papa Paolo VI photo
Papa Paolo VI113
262° vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica 1897 - 1978
Alberto Moravia photo
Alberto Moravia57
scrittore italiano 1907 - 1990
Altri 83 anniversari oggi
Autori simili
William Blake photo
William Blake67
poeta, incisore e pittore inglese
Matthew Arnold photo
Matthew Arnold6
poeta e critico letterario britannico
Mark Twain photo
Mark Twain123
scrittore, umorista, aforista e docente statunitense
Mary Shelley photo
Mary Shelley23
scrittrice, saggista e biografa inglese
Charles Lamb photo
Charles Lamb15
scrittore, poeta e drammaturgo inglese