„When I pictured myself, it was always like just an outline in a coloring book, with the inside not yet completed. All the standard features were there. but the colors, the zigzags and plaids, the bits and pieces that made up me, Halley, weren't yet in place. Scarlett's vibrant reds and golds helped some, but I was still waiting.“

—  Sarah Dessen, Someone Like You (1998)
Sarah Dessen photo
Sarah Dessen511
American writer 1970

Citazioni simili

Rabindranath Tagore photo
Willem de Kooning photo
Vanna Bonta photo

„If you were the sky, I would unfurl myself in you, as a rainbow of colors yet unseen. I would become oceans of stars in your night.“

—  Vanna Bonta Italian-American writer, poet, inventor, actress, voice artist (1958-2014) 1958 - 2014
Rewards of Passion (Sheer Poetry) (1981), "Love Beyond Time"

John Steinbeck photo
Laura Amy Schlitz photo
Gabriele Münter photo
Cassandra Clare photo
Sarah Weeks photo
Anu Garg photo

„A large vocabulary is like an artist having a big palette of colors. We don't have to use all the colors in a single painting, but it helps to be able to find just the right shade when we need it.“

—  Anu Garg Indian author 1967
The Philomath Speaks An Interview with Anu Garg (Dec 15, 2009) http://www.nas.org/articles/The_Philomath_Speaks_An_Interview_with_Anu_Garg

Pablo Picasso photo

„Colors, like features, follow the changes of the emotions.“

—  Pablo Picasso Spanish painter, sculptor, printmaker, ceramicist, and stage designer 1881 - 1973

Hendrik Werkman photo

„.. When I have made some drawings I see them immediately in front of my eyes, enlarged [and] in colors..“

—  Hendrik Werkman Dutch artist 1882 - 1945
1940's, version in original Dutch (origineel citaat van Hendrik Werkman, in het Nederlands): ..Als ik eenige teekeningen gemaakt heb zie ik ze ook direct in kleuren [en] vergroot voor me.. In a letter (nr. 356) to Bastiaan Kist, 9 Sept. 1943; as cited in H. N. Werkman - Leven & Werk - 1882-1945, ed. A. de Vries, J. van der Spek, D. Sijens, M. Jansen; WBooks, Groninger Museum / Stichting Werkman, 2015 (transl: Fons Heijnsbroek), p. 176

Marc Chagall photo
Frantz Fanon photo
Paul Gabriël photo

„Although I can look a bit grumpy myself, I love it when the sun shines in the water, but besides that I think my country is colored and what I particularly noticed when I came from abroad: our country is colored sappy fat, that's why our beautiful- colored and built cattle, their flesh, milk and butter, nowhere you can find this, but they [the cows] are also fed by that sappy, greasy and colored land - I have often heard strangers say, those Dutch painters all paint gray and their land is green.... the more I observe the more colored and transparent nature becomes and then the air seen altogether, something very different and yet so [strong] in harmony, it is delightful when one has learned to see, because that too must be learned, I repeat, our country is not gray, even not in gray weather, the dunes aren't gray either.“

—  Paul Gabriël painter (1828-1903) 1828 - 1903
after 1900, translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek version in original Dutch / citaat van Paul Gabriël, in Nederlands: Alhoewel ik er zelf wat knorrig uit kan zien houd ik er veel van dat het zonnetje in het water schijnt, maar buiten dat ik vind mijn land gekleurd en wat mij bijzonder opviel wanneer ik uit den vreemde kwam: ons land is gekleurd sappig vet, vandaar onze schoone gekleurde en gebouwde runderen, hun vleesch melk en boter, nergens vind men dat zoo maar ze worden ook door dat sappige vette en gekleurde land gevoed - ik heb vreemdelingen dikwijls horen zeggen, die Hollandsche schilders schilderen allemaal grijs en hun land is groen.. ..hoe meer ik opserveer hoe gekleurder en transparanter de natuur word en dan de lucht erbij gezien een heel ander iets en toch zoo in harmonie, het is verrukkelijk wanneer men heeft leeren zien, want ook dat moet geleerd worden, ik herhaal het ons land is niet grijs, zelfs niet bij grijs weer, de duinen zijn ook niet grijs. written note of Paul Gabriël, 1901; as cited in De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw, ed. R. de Leeuw, J. Sillevis en C. Dumas); exhibition. cat. - Parijs, Grand Palais / Londen, Royal Academy of Arts / Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Parijs, Londen, Den Haag 1983, p.183 - 23

Rick Riordan photo
Laura Amy Schlitz photo
Václav Smil photo

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x