„When I dream, I dream of him. For several nights now he’s come to me, waving from a distant shore as if he’s been waiting patiently for me to arrive. He doesn’t utter a word, but his smile says everything: I’ve missed you.“

Libba Bray photo
Libba Bray
scrittrice statunitense 1964
Pubblicità

Citazioni simili

Vladimir Nabokov photo

„I think he’s crude, I think he’s medieval, and I don’t want an elderly gentleman from Vienna with an umbrella inflicting his dreams upon me. I don’t have the dreams that he discusses in his books. I don’t see umbrellas in my dreams. Or balloons.“

—  Vladimir Nabokov Russian-American novelist, lepidopterist, professor 1899 - 1977
On Sigmund Freud, as quoted in Sigmund Says: And Other Psychotherapists' Quotes (2006) edited by Bernard Nisenholz, p. 6 ISBN 0595396593

Pubblicità
Richelle Mead photo
Subcomandante Marcos photo
Jennifer Donnelly photo
Sara Teasdale photo
Willie Mays photo
Zooey Deschanel photo

„When I saw you smile
I saw a dream come true“

—  Zooey Deschanel American actress, musician, and singer-songwriter 1980
She & Him : Volume One (2008), "I Was Made For You".

Robert M. Pirsig photo
Robert Jordan photo
Канье Уэст photo

„Last night I saw you in my dreams/Now I can't wait to go to sleep/And this life is all a dream/So my real life starts when I go to sleep.“

—  Канье Уэст American rapper, singer and songwriter 1977
Lyrics, 808s & Heartbreak (2008), "Hey Mama", Live Grammy Performance, February 2008

Gabriel García Márquez photo

„Tell him,' the colonel said, smiling, 'that a person doesn’t die when he should but when he can.“

—  Gabriel García Márquez, libro One Hundred Years of Solitude, One Hundred Years of Solitude
One Hundred Years of Solitude (1967), p. 241, said by Colonel Aureliano Buendía

Robinson Jeffers photo

„p>Fierce and gentle,
Loud and silent,
The river doesn't understand itself.
The wave doesn't find itself, until it reaches the sea.Oh the wave passes,
And the waves to come will be the same.
Hunger for love
Is strong in the heart.Standing before the waves,
I think of you and me.
I think of the great sea
And I wonder where the waves come from.The waves must come from the wind.
And I wonder where the wind comes from,
And I wonder
When will we love each other again?The waves deep in the sea
And the waves on the sea's surface
Long for the shore of the sea.
Day and night the waves cannot sleep
As I can not sleep, even in dreams,
Because of my longing for you.When I go to the North,
Or to the South,
When I go anywhere, I think of you,
My only direction.Out in the great sea
Thousands of waves are pushing,
Which one never reachs the shore
Even miles and miles from home?Life is so long;
Years and months go by.
Like the sea, life is endless.
Clouds fly to the distant horizon.How can I become
Like the hundreds of thousands of small waves
In the great sea of love
And lap forever against your shore?“

—  Xuân Quỳnh poet 1942 - 1988
"Sóng" (29-12-1967), <p>Dữ dội và dịu êm ồn ào và lặng lẽ Sóng không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể</p><p>Ôi con sóng ngày xưa Và ngày sau vẫn thế Nỗi khát vọng tình yêu Bồi hồi trong ngực trẻ</p><p>Trước muôn trùng sóng bể Em nghĩ về anh, em Em nghĩ về biển lớn Từ nơi nào sóng lên?</p><p>- Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau</p><p>Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức</p><p>Dẫu xuôi về phương Bắc Dẫu ngược về phương Nam Nơi nào em cũng nghĩ Hướng về anh - một phương</p><p>Ở ngoài kia đại dương Trăm nghìn con sóng đó Con nào chẳng tới bờ Dù muôn vời cách trở</p><p>Cuộc đời đi dài thế Năm tháng vãn đi qua Như biển kia dẫu rộng Mây vẫn bay về xa</p>Làm sao được tan ra Thành trăm con sóng nhỏ Giữa biển lớn tình yêu Ðể ngàn năm còn vỗ.

George William Curtis photo

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“