„When I dream, I dream of him. For several nights now he’s come to me, waving from a distant shore as if he’s been waiting patiently for me to arrive. He doesn’t utter a word, but his smile says everything: I’ve missed you.“

—  Libba Bray, libro The Sweet Far Thing

Origine: The Sweet Far Thing

Libba Bray photo
Libba Bray
scrittrice statunitense 1964

Citazioni simili

Vladimir Nabokov photo

„I think he’s crude, I think he’s medieval, and I don’t want an elderly gentleman from Vienna with an umbrella inflicting his dreams upon me. I don’t have the dreams that he discusses in his books. I don’t see umbrellas in my dreams. Or balloons.“

—  Vladimir Nabokov Russian-American novelist, lepidopterist, professor 1899 - 1977

On Sigmund Freud, as quoted in Sigmund Says: And Other Psychotherapists' Quotes (2006) edited by Bernard Nisenholz, p. 6 ISBN 0595396593

Richelle Mead photo
Subcomandante Marcos photo
Sara Teasdale photo
Jennifer Donnelly photo
Willie Mays photo
Zooey Deschanel photo

„When I saw you smile
I saw a dream come true“

—  Zooey Deschanel American actress, musician, and singer-songwriter 1980

"I Was Made For You".
She & Him : Volume One (2008)

Robert M. Pirsig photo
Robert Jordan photo
Канье Уэст photo

„Last night I saw you in my dreams/Now I can't wait to go to sleep/And this life is all a dream/So my real life starts when I go to sleep.“

—  Канье Уэст American rapper, singer and songwriter 1977

"Hey Mama", Live Grammy Performance, February 2008
Lyrics, 808s & Heartbreak (2008)

Charles Stross photo

„Like I said: the only god I believe in is coming back. And when he arrives, I’ll be waiting with a shotgun.“

—  Charles Stross, The Laundry Files

Epilogue, “On the Beach” (p. 301)
The Laundry Files, The Fuller Memorandum (2010)

Robinson Jeffers photo

„p>Fierce and gentle,
Loud and silent,
The river doesn't understand itself.
The wave doesn't find itself, until it reaches the sea.Oh the wave passes,
And the waves to come will be the same.
Hunger for love
Is strong in the heart.Standing before the waves,
I think of you and me.
I think of the great sea
And I wonder where the waves come from.The waves must come from the wind.
And I wonder where the wind comes from,
And I wonder
When will we love each other again?The waves deep in the sea
And the waves on the sea's surface
Long for the shore of the sea.
Day and night the waves cannot sleep
As I can not sleep, even in dreams,
Because of my longing for you.When I go to the North,
Or to the South,
When I go anywhere, I think of you,
My only direction.Out in the great sea
Thousands of waves are pushing,
Which one never reachs the shore
Even miles and miles from home?Life is so long;
Years and months go by.
Like the sea, life is endless.
Clouds fly to the distant horizon.How can I become
Like the hundreds of thousands of small waves
In the great sea of love
And lap forever against your shore?“

—  Xuân Quỳnh poet 1942 - 1988

"Sóng" (29-12-1967)
Originale: (vi) <p>Dữ dội và dịu êm
ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể</p><p>Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ</p><p>Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?</p><p>- Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau</p><p>Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức</p><p>Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương</p><p>Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở</p><p>Cuộc đời đi dài thế
Năm tháng vãn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa</p>Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Ðể ngàn năm còn vỗ.

Gabriel García Márquez photo

„Tell him,' the colonel said, smiling, 'that a person doesn’t die when he should but when he can.“

—  Gabriel García Márquez, libro Cent'anni di solitudine

Variante: A person doesn't die when he should but when he can.
Origine: One Hundred Years of Solitude (1967), p. 241, said by Colonel Aureliano Buendía

George William Curtis photo
Suzanne Collins photo
Haruki Murakami photo
James Patterson photo

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“