„Although I can look a bit grumpy myself, I love it when the sun shines in the water, but besides that I think my country is colored and what I particularly noticed when I came from abroad: our country is colored sappy fat, that's why our beautiful- colored and built cattle, their flesh, milk and butter, nowhere you can find this, but they [the cows] are also fed by that sappy, greasy and colored land - I have often heard strangers say, those Dutch painters all paint gray and their land is green.... the more I observe the more colored and transparent nature becomes and then the air seen altogether, something very different and yet so [strong] in harmony, it is delightful when one has learned to see, because that too must be learned, I repeat, our country is not gray, even not in gray weather, the dunes aren't gray either.“

—  Paul Gabriël, after 1900, translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek version in original Dutch / citaat van Paul Gabriël, in Nederlands: Alhoewel ik er zelf wat knorrig uit kan zien houd ik er veel van dat het zonnetje in het water schijnt, maar buiten dat ik vind mijn land gekleurd en wat mij bijzonder opviel wanneer ik uit den vreemde kwam: ons land is gekleurd sappig vet, vandaar onze schoone gekleurde en gebouwde runderen, hun vleesch melk en boter, nergens vind men dat zoo maar ze worden ook door dat sappige vette en gekleurde land gevoed - ik heb vreemdelingen dikwijls horen zeggen, die Hollandsche schilders schilderen allemaal grijs en hun land is groen.. ..hoe meer ik opserveer hoe gekleurder en transparanter de natuur word en dan de lucht erbij gezien een heel ander iets en toch zoo in harmonie, het is verrukkelijk wanneer men heeft leeren zien, want ook dat moet geleerd worden, ik herhaal het ons land is niet grijs, zelfs niet bij grijs weer, de duinen zijn ook niet grijs. written note of Paul Gabriël, 1901; as cited in De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw, ed. R. de Leeuw, J. Sillevis en C. Dumas); exhibition. cat. - Parijs, Grand Palais / Londen, Royal Academy of Arts / Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Parijs, Londen, Den Haag 1983, p.183 - 23
Paul Gabriël photo
Paul Gabriël12
painter (1828-1903) 1828 - 1903

Citazioni simili

Gerard Bilders photo

„. I don't love less the gray waters of my Holland, their serious and somewhat sad color, which corresponds so well with the similar gray skies and vapors that are hanging there. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)“

—  Gerard Bilders painter from the Netherlands 1838 - 1865
undated quotes, (version in original Dutch / citaat van Bilders' brief, in het Nederlands:) ..niet minder bemin ik toch de graauwe wateren van mijn Holland, hunne ernstige, eenigsinds droeve kleur, die zoo goed overeenkomt met de even grijze luchten en dampen, dier er overeen hangen. as cited in The land of Mauve: utopia or a reality? / Het land van Mauve: utopie of werkelijkheid? https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/christina_vlasma-het_land_van_mauve-masterscriptie.pdf; master-scriptie by Christina van Staats-Vlasma; Rijksuniversiteit Groningen, La Broquerie, Manitoba Canada, Nov. 2010, p. 97

Natalie Merchant photo
Markus Zusak photo
Willem de Kooning photo
Khaled Hosseini photo
Julian May photo
Donald Judd photo
Harry Chapin photo
Paul Gabriël photo

„An early morning may look superficially gray, but it is not…. the dew is much more colorful than one would believe, often so strongly that the palette fails. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)“

—  Paul Gabriël painter (1828-1903) 1828 - 1903
undated quotes, version in original Dutch / citaat van Paul Gabriël, in Nederlands: Een vroege morgen kan er oppervlakkig grijs uitzien, maar ze is het niet.. ..de dauw is veel gekleurder dan men wel zou geloven, dikwijls zo sterk dat het palet te kort schiet. Quote of Paul Gabriël, in a letter to a befriended art-critic; as cited in 'Dauw heeft meer kleur dan men denkt', by Truus Ruiter https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/dauw-heeft-meer-kleur-dan-men-denkt~b14d3e3c/; newspaper 'de Volkskrant', 27 July 1998 Gabriël avoided to use frequently grey in his work, because he loved natural colors

Paul Gabriël photo

„An early morning may look superficially gray, but it is not.... the dew is much more colorful than one would believe, often so strongly that the palette fails.“

—  Paul Gabriël painter (1828-1903) 1828 - 1903
undated quotes, translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek version in original Dutch / citaat van Paul Gabriël, in Nederlands: Een vroege morgen kan er oppervlakkig grijs uitzien, maar ze is het niet.. ..de dauw is veel gekleurder dan men wel zou geloven, dikwijls zo sterk dat het palet te kort schiet. Quote of Paul Gabriël, in a letter to a befriended art-critic; as cited in 'Dauw heeft meer kleur dan men denkt', by Truus Ruiter https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/dauw-heeft-meer-kleur-dan-men-denkt~b14d3e3c/; newspaper 'de Volkskrant', 27 July 1998 Gabriël avoided to use frequently grey in his work, because he loved natural colors

Emil Nolde photo

„They [his own fantasies he made in strange pencil drawings then] hover before me now in drifting color, more beautiful than I can possibly paint them.... I yearn for the day when I will have found my color harmonies, my harmonies.“

—  Emil Nolde German artist 1867 - 1956
1900 - 1920, Quote of Nolde's letter, 1902, to Hans Fehr; as cited in Expressionism, a German intuition, 1905-1920, Neugroschel, Joachim; Vogt, Paul; Keller, Horst; Urban, Martin; Dube, Wolf Dieter; (transl. Joachim Neugroschel); publisher: Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, 1980, p. 35 During the next few years, Nolde virtually commuted between Copenhagen and Berlin; in the fishing village of Lildstand on Jutland's northern coast, he produced strange pencil drawings, as he wrote to Fehr

Lewis Black photo
Paula Modersohn-Becker photo
Piet Mondrian photo
Vladimir Nabokov photo
Paula Modersohn-Becker photo

„I believe that one should not think so much about nature when painting, at least not during the conception of the picture. Make the color sketch exactly as one has felt something in nature. But my personal feeling is the main thing. Once I have established it, lucid in tone and color, I must bring in from nature the things that make my painting seem natural, so that a layman will only think that 1 have painted it from nature.“

—  Paula Modersohn-Becker German artist 1876 - 1907
1900 - 1905, quote from her Diaries, 1 October, 1902; as cited in Expressionism, a German intuition, 1905-1920, Neugroschel, Joachim; Vogt, Paul; Keller, Horst; Urban, Martin; Dube, Wolf Dieter; (transl. Joachim Neugroschel); publisher: Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, 1980, p. 31

Jacoba van Heemskerck photo

„On the whole [the alignment of a series of stained glass windows with the interior of a villa in The Hague] I have thought about all the time... I want to focus more on the architecture of the interior in general and that should we do together [with architect Buys]... Now I was already thinking, the enormous color effect that the window will generate - and that will certainly become powerful - must be accompanied with strong colors - the hall -, otherwise the window itself will be too much isolated. For instance the staircase, could it be painted in strong colors and not [in] oak.... deep ultramarine blue or green, with a beautiful colorful carpet.... I feel I must make designs for carpets, to create in that way a beautiful unity with the stained glass as a whole.“

—  Jacoba van Heemskerck Dutch painter 1876 - 1923
1920's, translation from Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018 version in original Dutch / citaat van Jacoba van Heemskerck, in het Nederlands: Over het geheel [de afstemming van een serie aan Jacoba opgedragen glasramen met het interieur van een villa in Den Haag] heb ik steeds loopen denken.. ..ik wil mij veel meer op de architectuur van het binnenhuis in het algemeen toeleggen en dat moeten wij samen doen [met architect Buys].. .Nu heb ik al gedacht het enorme kleur-effekt dat het raam zal maken en dat zal zeker machtig werken, moet gedragen worden door sterke kleuren - de hal - anders staat het teveel alleen; zou de trap b.v. in de verf een sterke kleur kunnen krijgen en niet [in] eikenhout.. ..diep ultramarijn blauw of groen en dan een prachtige kleurige loper.. ..ik voel dat ik ontwerpen voor tapijten moet maken om zoo met het glas in lood een mooi geheel te hebben. Quote in een brief van Jacoba aan architect J. Buys, 28 April 1920 in archief N.D.B., Amsterdam; as cited by Herbert Henkels, in Jacoba van Heemskerck, kunstenares van het Expressionisme, Haags Gemeentemuseum The Hague, 1982, p. 42

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x