„I don't work from drawings and colour sketches into a final painting. Painting, I think, today – the more immediate, the more direct – the greater the possibilities of making a direct – of making a statement.“

—  Jackson Pollock, 1950's, Interview by William Wright, Summer 1950, p. 144
Jackson Pollock photo
Jackson Pollock3
pittore statunitense 1912 - 1956
Pubblicità

Citazioni simili

Paul Cézanne photo
Pubblicità
Edward Hopper photo
Barend Cornelis Koekkoek photo

„Beforehand I don't make any drawing of the object or objects which I want to paint on the canvas or panel.... but I start directly to situate the designed plan on the canvas - After having thoroughly sketched and thought over my composition, especially the arrangement of light and dark, I start to paint it broadly with oil-paint and try as much as possible to achieve the hue or the colouring, in which I want to see my landscape.... when it is definitely completed.“

—  Barend Cornelis Koekkoek painter from the Northern Netherlands 1803 - 1862
Herinneringen aan en Mededeelingen van…' (1841), (original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) Ik maak vooraf geene tekeningen van het voorwerp of de voorwerpen, die ik op het doek of paneel wil schilderen.. ..maar begin dadelijk het ontworpen plan op het doek te plaatsen – Na mijne compositie eerst behoorlijk geschetst en beredeneerd te hebben, voornamelijk de schikking van licht en donker, begin ik dezelve met olieverw breed te schilderen, zoveel trachtende de tint of het coloriet er in te brengen, in welke ik mijn landschap.. ..wil gezien hebben.. ..als het geheel afgeschilderd is. p. 98-99

George Hendrik Breitner photo

„It is not possible to make such things [paintings of street-views] without the help of photos. How do you want me to make an Amsterdam street. I make thumbnail sketches in my sketchbook. if it's possible I make a study from a window. and a sketch for the details after my choice. The composition is mine anyhow.“

—  George Hendrik Breitner Dutch painter and photographer 1857 - 1923
undated quotes, translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Het is niet mogelijk dergelijke dingen te maken zonder hulp van photos. Hoe wil je dat ik een Amsterdamsche straat maak. Ik maak krabbeltjes in mijn schetsboek. als het kan een studie uit een raam. en een schets voor de details maar de keus. De compositie is toch van mij. after 1886; quoted by Van Veen in G.H. Breitner : fotograaf en schilder van het Amsterdamse stadsgezicht', 1997, p. 28-29; as cited in Van IJs naar Sneeuw - De ontwikkeling van het wintergezicht in de 19de eeuw, Arsine Nazarian Juli 2008, Utrecht, p. 85 Breitner defended himself when he was criticized by his art-dealer in using photography for making his paintings

Jackson Pollock photo
Roy Lichtenstein photo
Ernst Ludwig Kirchner photo

„I see possibilities for a whole new way of painting, in which planes are used more freely. Weaving and embroidery make this possible.“

—  Ernst Ludwig Kirchner German painter, sculptor, engraver and printmaker 1880 - 1938
1920's, variant of Stedelijk Museum Amsterdam in 'Family – Ernst Ludwig Kirchner' https://www.stedelijk.nl/en/collection/8144-ernst-ludwig-kirchner-familie

Phillip Guston photo

„Painting is very private and personal. There's an emotional content, but I'm more involved in the light and color and drawing of a painting. I don't set out to portray an emotion.“

—  Helen Frankenthaler American artist 1928 - 2011
1970s - 1980s, Quote from an interview in 'The Post', 1972; as cited in 'Helen Frankenthaler, noted abstract painter, dies at 83' https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/helen-frankenthaler-noted-abstract-painter-dies-at-83/2011/12/27/gIQAwr0dLP_story.html?noredirect=on&utm_term=.08d9ecdb8773, Matt Schudel, December 27, 2011

Frank Stella photo
Frank Stella photo

„The painting never changes once I've started to paint it. I work things out before-hand in the sketches.“

—  Frank Stella American artist 1936
Quotes, 1971 - 2000, In: Machine in the Studio, Caroline. A. Jones, University of Chicago Press, 1996, pp. 197-198

Edward Hopper photo
Georgia O'Keeffe photo
Roger Raveel photo

„Hugo [Claus], Now you should see my recent works. A drawing in ink, three pencil drawings and two sketches in oil-paint: a still-life and a landscape in the strongest colors you can imagine. I still have to work on the landscape, but I really think it will be the best of my paintings till now.... but the happiest thing is, I have acquired much more freedom.“

—  Roger Raveel painter 1921 - 2013
1945 - 1960, version in original Flemish (citaat van Roger Raveel, in het Vlaams): Hugo [Claus], nu zoudt U eens moeten mijn laatste werk zien, een pentekening, drie potloodtekeningen en twee studies met olieverf: een stilleven en een landschap in de hevigste kleuren die Ge U kunt indenken. Aan dat landschap moet ik nog werken maar ik denk dat het mijn beste werk zal zijn, van mijn schilderwerk, en drie tekeningen vind ik mijn beste maar het gelukkigste is dat ik een veel grotere vrijheid heb verworven. Quote of Raveel, in a letter to his friend Hugo Claus, from Machelen aan de Leie, 20-24 March 1948; as cited in Hugo Claus, Roger Raveel; Brieven 1947 – 1962, ed. Katrien Jacobs, Ludion; Gent Belgium, 2007 - ISBN 978-90-5544-665-0, p. 50 (translation: Fons Heijnsbroek)

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“