„Ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάμνωι | ἔντος ἀμώμητον κάλλιπον οὐκ ἐθέλων, | αὐτὸς δ᾽ ἐξέφυγον θανάτου τέλος. Ἀσπὶς ἐκείνη | ἐρρέτω· ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω.“

—  Archiloco

fr. 5 West

Estratto da Wikiquote. Ultimo aggiornamento 22 Maggio 2020. Storia
Argomenti
west
Archiloco photo
Archiloco12
lirico e giambografo greco antico -680 - -645 a.C.