„σὺ γὰρ εἶ ὁ σεαυτὸν εἰδώς, πόσου ἄξιος εἶ σεαυτῷ καὶ πόσου σεαυτὸν πιπράσκεις· ἄλλοι γὰρ ἄλλων πιπράσκουσιν.“

—  Epitteto

I, 2, 11
Diatribe

Estratto da Wikiquote. Ultimo aggiornamento 22 Maggio 2020. Storia
Epitteto photo
Epitteto51
filosofo greco antico 50 - 138

Citazioni simili

Franco Battiato photo
Milziade photo