Frasi di Nino Salvaneschi

Nino Salvaneschi foto

38   0

Nino Salvaneschi

Data di nascita: 3. Dicembre 1886
Data di morte: 1968

Nino Salvaneschi è stato uno scrittore, giornalista e poeta italiano.

Frasi Nino Salvaneschi

Nino Salvaneschi foto
Nino Salvaneschi38
scrittore, giornalista e poeta italiano 1886 – 1968

Nino Salvaneschi foto
Nino Salvaneschi38
scrittore, giornalista e poeta italiano 1886 – 1968
Nino Salvaneschi foto
Nino Salvaneschi38
scrittore, giornalista e poeta italiano 1886 – 1968Autori simili