Frasi di San Girolamo

San Girolamo foto

43   8

San Girolamo

Data di nascita: 345
Data di morte: 30. Settembre 420
Altri nomi: Svatý Jeroným, Jeroným Hieronymus, Jeroným

Sofronio Eusebio Girolamo, in latino Sofronius Eusebius Hieronymus, noto come san Girolamo, san Gerolamo o san Geronimo , è stato un teologo romano.

Padre e dottore della Chiesa, tradusse in latino parte dell'Antico Testamento greco e, successivamente, l'intera Scrittura ebraica.

Frasi San Girolamo


„Přátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátelstvím.“

„Andělská duše touží být milována více než láskou.“


„Nejvíce je těch, kteří by chtěli stáčet víno lásky, aniž v sobě pěstují vinohrad citů.“

„Přítele hledáme dlouho, stěží ho nalézáme a těžko si ho udržujeme.“

„Přátelství, které mohlo skoncit, nebylo nikdy pravým přátelství.“

„Navenek Cato, uvnitř Nero. - Foris Cato, intus Nero.“

„Pamatujte, že stejně neřestné jako lhát je nevzepřít se statečně lhářům.“

„Zraněná láska má právo na hněv.“


„Boháč je buď nepoctivec, nebo nepoctivcův dědic.“

„Těžko potlačíš, čemus přivykl.“

„Žena je branou pekel, cestou k nepravostem, žahadlem škorpionovým, neprospěšným tvorem.“

„Nejvíce je těch, kdo by chtěli stáčet víno lásky, aniž v sobě pěstují vinohrad citů.“

„Pokud chce žena rodit děti, liší se od muže jako tělo od duše. Když si ale převelice přeje sloužit Kristu, pak přestane být ženou a bude nazvána mužem.“

Autori simili