Frasi di Giovanni Maria Vianney

Giovanni Maria Vianney foto

52   40

Giovanni Maria Vianney

Data di nascita: 8. Maggio 1786
Data di morte: 4. Agosto 1859
Altri nomi: Maria Vianney Sv. Ján

Jean-Marie Baptiste Vianney è stato un presbitero francese, reso famoso col titolo di Curato d'Ars per la sua intensa attività di parroco in questo piccolo villaggio dell'Ain.

Figlio di poveri contadini, raggiunse la meta del sacerdozio superando molte difficoltà, tra le quali ci furono problemi nello studio, soprattutto nell'apprendimento del latino. Ordinato presbítero, divenne vicario, a Ecully, dell'abate Charles Balley, che l'aveva molto sostenuto durante i difficili anni di studio; alla morte di Balley fu mandato ad Ars dove spese la propria vita nell'evangelizzazione, nella pratica del sacramento della penitenza, nell'assidua preghiera e nella celebrazione della Messa. Morì nel 1859 quando Ars era ormai divenuta luogo di pellegrinaggio, essendosi sparsa per tutta la Francia la sua fama di confessore e direttore spirituale.

Beatificato nel 1905 da papa Pio X, è stato proclamato santo da papa Pio XI nel 1925 e dichiarato patrono dei parroci. Additato come modello per i presbíteri da papa Giovanni XXIII nell'enciclica Sacerdotii Nostri Primordia, è stato ricordato con uno speciale anno sacerdotale, per il centocinquantenario della sua morte, nel 2009 da papa Benedetto XVI

Frasi Giovanni Maria Vianney


„Kněz je něco tak nesmírného, že kdyby to on sám pochopil, zemřel by.“ Esprit du Curé d’Ars, Paříž 1935, citace z [http://www.cirkev.cz/res/data/004/000512.pdf cirkev.cz]

„Miluji Tě, Pane, a prosím Tě o jedinou milost, abych Tě věčně miloval. Můj Bože, nemůže-li můj jazyk každou chvíli opakovat, že Tě miluji, chci, aby Ti to opakovalo mé srdce při každém výdechu“


„V okamžiku posledního soudu nás asi nejvíce poleká poznání všeho toho, co Bůh vykonal pro naší spásu.“

„Kdybychom věděli, jak moc nás Bůh miluje, umřeli bychom štěstím.“

„Velkým neštěstím je to, že se neutíkáme k tomuto Božskému pokrmu, abychom překonali ubohost života. Podobáme se člověku, který umírá hladem u bohatě prostřeného stolu.“

„Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili.“

„Neříkejte mi, že jste hříšníci a ubožáci, a že proto nepřistupujete ke svatému přijímání. Je to jako byste říkali, že jste nemocní, a proto nechcete ani lékaře, ani léky.“

„Dokud si Boha nezamilujete, nikdy nebudete spokojeni: všechno vám bude překážet, všechno vás bude nudit.“


„Prostředek na pokoření satana, když v nás vzbuzuje nenávistné myšlenky vůči těm, kteří nám způsobují křivdu, je rychlá modlitba za ně. Tak zvítězí dobro nad zlem, takoví jsou svatí.“

„Co činí řeholní život takovým záslužným? Je to vzdávání se vlastní vůle v každé chvíli, což je neustálá smrt v tom, co v nás nejvíc převažuje.“

„Kdybych už byl jednou nohou v nebi a bylo mi řečeno, abych šel znovu na zem, abych obrátil byť jen jednoho hříšníka, vrátil bych se.“ neozdrojováno

„Modlíte se, vzdycháte, pláčete, ale jestlipak se postíte, jestlipak nasloucháte, jestlipak spíte na tvrdých ložích, zdalipak se bičujete? Jestliže jste k tomu ještě nedošli, nemyslete si, že jste udělali všechno.“

„Kněz je láskou Kristova srdce.“ Esprit du Curé d’Ars, Paříž 1935, citace z [http://www.cirkev.cz/res/data/004/000512.pdf cirkev.cz]

Autori simili