Frasi di Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí foto

197   13

Mahátma Gándhí

Data di nascita: 2. Ottobre 1869
Data di morte: 30. Gennaio 1948
Altri nomi: Móhandás Karamčand Gándhí

Mohandas Karamchand Gandhi , [moːɦənˈdaːs kəɾəmˈtʂənd ˈɡaːndʱiː], detto il Mahatma è stato un politico, filosofo e avvocato indiano.

Importante guida spirituale per il suo paese, lo si conosce soprattutto col nome di Mahatma , appellativo che gli fu conferito per la prima volta dal poeta Rabindranath Tagore. Un altro suo soprannome è Bapu, che in hindi significa "padre".

Gandhi è stato uno dei pionieri e dei teorici del satyagraha, la resistenza all'oppressione tramite la disobbedienza civile di massa che ha portato l'India all'indipendenza. Il satyagraha è fondato sulla satya e sull'ahimsa . Con le sue azioni Gandhi ha ispirato movimenti di difesa dei diritti civili e personalità quali Martin Luther King, Nelson Mandela e Aung San Suu Kyi.

In India Gandhi è stato riconosciuto come Padre della nazione e il giorno della sua nascita è un giorno festivo. Questa data è stata anche dichiarata «Giornata internazionale della non violenza» dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Frasi Mahátma Gándhí


„Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.“

„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“


„Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.“

„Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.“

„Oko za oko a svět bude slepý.“

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

„Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“

„Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.“


„Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.“

„Nejdříve Vás ignorují, pak se Vám smějí, pak s Vámi bojují a pak vyhrajete.“

„Nespolupracovat se zlem je naší povinností stejně tak jako spolupracovat s dobrem.“

„Nejdříve vás ignorují, pak se vám smějí, pak s vámi bojují a pak vyhrajete.“


„Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat.“

„Nemohou vám vzít sebeúctu, pokud se jí nevzdáte.“

„Vždy tu byli tyrani a vrazi, a někdy se zdáli být nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. Pamatuj na to. Vždy.“

„Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí.“

Autori simili