Frasi di Martín Lutero

Martín Lutero foto

104   8

Martín Lutero

Data di nascita: 10. Novembre 1483
Data di morte: 18. Febbraio 1546

Martin Luther, in italiano Martin Lutero , è stato un teologo tedesco. Fu l'iniziatore della Riforma protestante. La confessione cristiana basata sulla sua dottrina teologica viene detta luteranesimo.

Frasi Martín Lutero


„Nic se nezapomíná pomaleji než urážka a rychleji než dobrodiní.“

„Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.“


„Lakomec nemůže nic užitečnějšího udělat než když umře; neboť v životě svém není užitečný ani Bohu, ani lidem, ba ani sám sobě.“

„Děkuji ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, tvého milého Syna, že jsi mne zachoval od všeho zla a nebezpečí, a prosím tě, aby všechny mé činy a život se mohly líbit tobě. Do tvých rukou se odevzdávám s tělem, duší i se vším, co mám. Amen.“

„Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není hoden toho, aby žil.“

„Člověk, který se modlí, je silnou zdí a pevností církve, je to velká křesťanská zbraň.“

„Hrad přepevný je Pán Bůh náš.“

„Křesťané by neměli být nazýváni mrtvými, ale spícími lidmi, a smrt by už neměla být nazývána smrtí, ale spánkem - hlubokým a bezesným.“


„Medicína dělá lidi nemocnými, matematika smutnými a teologie hříšnými.“

„Logika je ďáblova děvka.“

„Kdo vůbec nemiluje víno, ženy a zpěv, zůstává po celý život hlupákem.“

„Odpověď na otázku: „Co dělal Bůh předtím, než stvořil svět?“ Seděl v křoví a řezal pruty, aby dal na zadek těm, kdo kladou takové otázky.“


„Slovo boží je válka, zloba, zánik, jed...“

„Nikdo nemůže z Písma dokázat, že božská spravedlnost vyhledává nebo požaduje od hříšníka nějaké utrpení nebo zadostiučinění. Pak tedy [Božská spravedlnost] vyhledává a požaduje jedině jeho srdečnou a skutečnou lítost. “

„Láska je jednooká, ale nenávist je úplně slepá.“

„Nepravda je jako sněhová koule: čím déle ji válí, tím je větší.“

Autori simili